B*i viết của bạn rất bổ *ch đối với mình.Cám ơn bạn đã chia sẽ cho cho mình v* mọi người nhé...