We currently have 14 Products in the store Your cart is empty
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12

Thread: Here is Practical Explanation about Next Life, Purpose of Human Life,

 1. #11
  Nắm được sự tương quan giữa th*nh ngữ tiếng Anh v* tiếng Việt sẽ giúp quá trình học tiếng Anh hiệu quả hơn; đồng thời, người đọc thêm hiểu, thêm yêu sự gi*u đẹp của tiếng Việt.

  Raining cats and dogs tức thị “mưa như trút nước”; nhưng điều đó can dự gì đến mèo v* chó? Bite the bullet tức thị “ng*m đắng nuốt cay”; v*y tại sao cắn viên đạn lại mang ý đó? Hanging by a thread tức l* “ng*n cân treo sợi tóc”, v*y thứ gì được treo ở đây?

  Chuyện kể th*nh ngữ Anh - Việt mang đến cho bạn đọc những lý giải xăm v* bất thần. Nắm được sự tương quan giữa th*nh ngữ tiếng Anh v* tiếng Việt sẽ giúp quá trình học tiếng Anh thú vị v* hiệu quả hơn. song song, người đọc sẽ c*ng thêm hiểu, thêm yêu sự gi*u đẹp của tiếng Việt. truyen doc dem khuya audio


  Trong kho t*ng văn chương dân gian Việt Nam, ca dao, phương ngôn v* th*nh ngữ chiếm vị tr* quan trọng. Đây l* các loại thể hình th*nh từ vốn sống thực tiễn, trong đời sống sinh sản v* quá trình chiến đấu của quần chúng. Nó đề đạt kinh nghiệm về cần lao sinh sản, ghi nh*n các hiện tượng lịch s* tầng lớp hoặc biểu lộ triết lý sống của dân gian.

  tục ngữ thường l* câu nói ho*n chỉnh, mô tả vẹn tròn một ý nghĩa, một nh*n xét, một kinh nghiệm, một luân lý, có khi l* một sự phê phán: Đi một ng*y đ*ng, học một s*ng khôn; Có công m*i sắt, có ng*y nên kim; Đói cho sạch, rách cho thơm; Giấy rách phải giữ lấy lề…

  Khác với phương ngôn, th*nh ngữ thường chẳng thể giải th*ch đơn giản bằng từ ngữ cấu th*nh. Hầu hết câu nói đều gắn với một câu chuyện hay một điển t*ch, điển cố cụ thể như: Nh*p gia tùy tục; Dục tốc bất đạt; Hữu xạ thiên nhiên hương…
  .

 2. #12
  Nắm được sự tương quan giữa th*nh ngữ tiếng Anh v* tiếng Việt sẽ giúp quá trình học tiếng Anh hiệu quả hơn; đồng thời, người đọc thêm hiểu, thêm yêu sự gi*u đẹp của tiếng Việt.

  Raining cats and dogs tức l* “mưa như trút nước”; nhưng điều đó liên quan gì đến mèo v* chó? Bite the bullet tức thị “ng*m đắng nuốt cay”; v*y vì sao cắn viên đạn lại mang ý đó? Hanging by a thread nghĩa l* “ng*n cân treo sợi tóc”, v*y thứ gì được treo ở đây?

  Chuyện kể th*nh ngữ Anh - Việt mang đến cho độc giả những lý giải thú nh*n v* bất ngờ. Nắm được sự tương quan giữa th*nh ngữ tiếng Anh v* tiếng Việt sẽ giúp quá trình học tiếng Anh ưa v* hiệu quả hơn. đồng thời, người đọc sẽ c*ng thêm hiểu, thêm yêu sự gi*u đẹp của tiếng Việt. chuyen doc


  Trong kho t*ng văn chương dân gian Việt Nam, ca dao, phương ngôn v* th*nh ngữ chiếm vị tr* quan trọng. Đây l* các thể loại hình th*nh từ vốn sống thực tiễn, trong đời sống sản xuất v* quá trình chống chọi của nhân dân. Nó đề đạt kinh nghiệm về lao động sinh sản, ghi nh*n các hiện tượng lịch s* xã hội hoặc mô tả triết lý sống của dân gian.

  phương ngôn thường l* câu nói ho*n chỉnh, trình diễn.# trót một ý nghĩa, một nh*n xét, một kinh nghiệm, một luân lý, có khi l* một sự phê phán: Đi một ng*y đ*ng, học một s*ng khôn; Có công m*i sắt, có ng*y nên kim; Đói cho sạch, rách cho thơm; Giấy rách phải giữ lấy lề…

  Khác với tục ngữ, th*nh ngữ thường không thể giảng giải đơn giản bằng từ ngữ cấu th*nh. hồ hết câu nói đều gắn với một câu chuyện hay một trữ, điển cố cụ thể như: Nh*p gia tùy tục; Dục tốc bất đạt; Hữu xạ tự nhiên hương…
  .

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •